Arjan Bikker

Ik vind het bijzonder om deel te mogen uitmaken van Free Choice. Het is verrijkend om te ervaren dat God dichterbij kan komen door teksten en muziek. In dat vertrouwen wil ik groeien. Het dichtbij komen van God wil Free Choice graag delen met u.

Vanaf mijn 20e zing ik in diverse koren. Gestart in een gospelkoor met eigen concerten, CD-opnamen en een tournee. Daarna in een koor dat zich meer richtte op samenwerking met kerken tijdens speciale diensten. Sinds 2013 zing ik met veel plezier in Free Choice.