Wilma Geradts

“Het is fijn om met elkaar muziek te maken, te zingen, het geloof op deze manier te kunnen delen en andere mensen daarmee te raken.”

In het verleden heb ik een aantal jaar gezongen in een gospelkoor tot deze werd opgeheven. Na een poos niet bezig geweest te zijn met zingen en muziek toch besloten om weer ergens aan deel te nemen en dat werd Free Choice waar ik met veel plezier als alt zing. Ik vind het mooi om te merken dat dit zo heel anders zingt dan een groot koor waar je één van het geheel bent terwijl we binnen Free Choice ieder een eigen plek innemen.